Europa

Europa na rowerach

Choć w porównaniu z innymi kontynentami jest kruszynką, kryje w sobie ogromne bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Staramy się ją sukcesywnie odkrywać podróżując rowerami po różnych europejskich krajach.